Winter School #1 - Anneke van Doorne-Huiskes

donderdag 25 januari 2018
,
Atria, bibliotheek
Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij heeft in Amsterdam petitie aangeboden aan Nora Salomons (vervanger fractieleider Ed van Thijn). Men vindt dat ook gehuwde vrouwen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering © onbekend Collectie Spaarnestad Photo

Leer meer over het emancipatiebeleid in Nederland tijdens de vijf colleges van de Winter School bij Atria! Met Anneke van Doorne-Huiskes, Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma en Petra de Vries. 

Wanneer konden vrouwen zonder toestemming van hun echtgenoot een (was)machine aanschaffen? En in welk jaar kon je als vrouw in Nederland abortus laten uitvoeren zonder daarvoor vervolgd te worden? Het feminisme en de vrouwenbeweging worden beschouwd als een van de meest succesvolle sociale bewegingen van de 20e en 21e eeuw. Maar wat hebben die successen opgeleverd? En wat staat er nog op de emancipatoire agenda?

De vijf colleges van Atria’s Winterschool nemen je mee door het Nederlandse emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw. De actualiteit vormt telkens het referentiekader. Waar blijft bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke minister president?

De ‘eerste feministische golf’ is het startpunt. Daarna word je via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke 'tweede feministische golf' én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu. Tijdens deze Winter School vergaar je essentiële kennis voor de belangrijkste gesprekken in de samenleving van vandaag.

1e college 25 januari – Anneke van Doorne-Huiskes 20:00 - 22:00

In dit college zal socioloog Anneke van Doorne-Huiskes ingaan op de start van een overheidsemancipatiebeleid in de jaren zeventig. Om de totstandkoming en de accenten van dit beleid goed te begrijpen, is het van belang om een  blik op de historische context te werpen. Daarom zullen enkele feiten en ontwikkelingen van de periode tot 1945 en van het naoorlogse Nederland  worden belicht. Nederland kwam van ver op het vlak van emancipatie, wanneer we de verzuilde samenleving van weleer in ogenschouw nemen. Eind jaren zestig werd de roep om een overheidsbeleid luider. In de jaren zeventig ontstonden de eerste instituties: een staatssecretaris belast met emancipatiezaken, een nota naar de Tweede Kamer, een Directie Coördinatie Emancipatiebeleid die in het leven werd geroepen. In de jaren tachtig gebeurde er veel op emancipatiegebied. In dit college zullen de belangrijkste feiten en gebeurtenissen uit die tijd aan bod komen. 

Het boek Van privéproblemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland vormt dit jaar het uitgangspunt van de collegereeks (Atria schreef mee aan dit boek). Wil je voorbereid bij de colleges aanwezig zijn? Bestel het boek dan nu op bol.com. Of koop het tijdens een van de colleges.

De overige colleges zijn van Joop Schippers (1 maart), Antia Wiersma (14 maart) en Petra de Vries (22 maart) en Renée Römkens (april). Meer info volgt. 

Anneke van Doorne-Huiskes studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over beroepsdeelname van hoog opgeleide vrouwen (1979). Zij was als wetenschappelijk medewerker en later als universitair hoofddocent verbonden aan de UU van 1969 tot 1991. In 1988 werd zij benoemd als bijzonder hoogleraar Vrouwen in Organisaties aan de Universiteit van Wageningen. In 1991 volgde de benoeming tot hoogleraar Arbeid, Organisatie, Emancipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 verliet zij de EUR en werd zij benoemd als hoogleraar Sociologie aan de UU. In 2006 volgde haar emeritaat. Zij was medeoprichter van het  onderzoeks- en adviesbureau VanDoorneHuiskes en partners (1987) en was daarin werkzaam tot  2010. Zij was onder meer voorzitter van het wetenschapsgebied MAGW/NWO; lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling; lid van de Raad van Toezicht ING Nederland en voorzitter van TECENA (Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel).