Winter School #3 Antia Wiersma

woensdag 14 maart 2018
,
Atria, bibliotheek
Zaal met deelneemsters tijdens de officiële opening van de VN-Wereldvrouwenconferentie 1985, Nairobi © Corinne Noordenbos, Collectie IAV-Atria

Leer meer over het emancipatiebeleid in Nederland tijdens de colleges van de Winter School bij Atria! Met Anneke van Doorne-Huiskes, Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma en Petra de Vries.

Wanneer konden vrouwen zonder toestemming van hun echtgenoot een (was)machine aanschaffen? En in welk jaar kon je als vrouw in Nederland abortus laten uitvoeren zonder daarvoor vervolgd te worden? Het feminisme en de vrouwenbeweging worden beschouwd als een van de meest succesvolle sociale bewegingen van de 20e en 21e eeuw. Maar wat hebben die successen opgeleverd? En wat staat er nog op de emancipatoire agenda? 

College #3 - Antia Wiersma

In dit derde college van de Winter School reizen we met Antia Wiersma naar New York en Genève. Centraal staat de vraag of de Verenigde Naties in het algemeen, en de Commission on the Status of Women (CSW) in het bijzonder, invloed hebben gehad op het Nederlandse emancipatiebeleid? En zo ja, hoe groot die invloed was en waar die zich liet gelden? In het college zal zij in vogelvlucht de geschiedenis van de Commission on the Status of Women en het VN-Vrouwenverdrag schetsen. Welke instrumenten de Verenigde Naties tot hun beschikking hebben en hoe de Nederlandse overheid dit in emancipatiebeleid heeft vertaald, of niet. Tot slot werpt zij een blik op de invloed van de Verenigde Naties en de CSW op het huidige emancipatiebeleid.

Van 19.30 - 21.30 uur
Ticket: €10,- (regulier) of €7,50 (student)

Antia Wiersma

Antia Wiersma is een van de auteurs van het boek Van privéproblemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland Tot 1 oktober 2017 was zij aan Atria verbonden als manager van de afdelingen Collecties en Onderzoek & Advies. In haar functie bij Atria heeft zij 5 jaar lang het Nederlands maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd tijdens de Commission on the Status of Women bij de Verenigde Naties in New York. Tegenwoordig werkt zij als directeur van het KNHG en is zij de uitgever van het historisch wetenschappelijk tijdschrift  BMGN Low Countries Historical Review.

Winterschool college's #4 en #5

22 maart: Winterschool college #4 door Petra de Vries
Meer info
Ticket kopen

5 april: Winterschool college #5
Hoogleraar Renée Römkens gaat in op het beleid tegen gendergerelateerd geweld.

Emancipatiebeleid in Nederland

Het boek Van privéproblemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland vormt dit jaar het uitgangspunt van de collegereeks (Atria schreef mee aan dit boek).
Wilt u voorbereid bij de colleges aanwezig zijn? Bestel het boek via de boekhandel, via bol.com of koop het tijdens een van de colleges.