Materiaal schenken

Wij stellen schenkingen aan onze bibliotheek en archief altijd zeer op prijs.

Publicaties

Wij verzamelen vooral Nederlandstalig materiaal over emancipatie en de geschiedenis van vrouwenbewegingen: boeken, maar ook andere publicatievormen zoals tijdschriften, voorwerpen en affiches. In buitenlandse publicaties hebben wij interesse wanneer die elders in Nederland nog niet te vinden zijn. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het materiaal over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

U kunt in onze online catalogus eenvoudig controleren of Atria al in bezit is van uw boeken, tijdschriften of ander materiaal. We hanteren richtlijnen voor het opnemen van nieuw materiaal. Het beste kunt u een email sturen naar info@atria.nl

Archieven

Wij hebben een bijzondere interesse in archieven, dagboeken en foto's. Neemt u hiervoor contact op met de archivaris via archief@atria.nl