Vrouwenthesaurus

De Vrouwenthesaurus is een handige hulp bij het zoeken op onderwerp. Het bevat termen over vrouwen, gender, emancipatie en feminisme. En het verwijst naar synoniemen, algemenere, specifiekere en verwante termen. Een goed startpunt bij uw zoekvraag voor scriptie, onderzoek, artikel, programma of beleidsnotitie.

Naar Vrouwenthesaurus

 

 

Zoeken op onderwerp

Informatie over vrouwen kan over van alles gaan dat met de leefwereld en positie van vrouwen in de samenleving te maken heeft, bijvoorbeeld economische zelfstandigheid, feminisme, huiselijk geweld,  mantelzorg, migratie, politieke participatie en stereotypering.

Het kan betrekking hebben op historische onderwerpen als de ‘eerste feministische golf’, heksen, het vrouwenkiesrecht of zwarte vrouwengeschiedenis. Het betreft ook theoretische ontwikkelingen binnen vrouwenstudies als vakgebied en feministische wetenschapsbeoefening, zoals intersectionaliteit, machtstheorieën, natuur cultuur debat en queer theory. Termen op het gebied van mannen en mannelijkheid zijn ook opgenomen.

Daarnaast bevat de Vrouwenthesaurus geografische en tijdsaanduidingen en termen voor de vorm van informatie, bijvoorbeeld een scriptie, statistiek, dagboek of  lied.

Zoekingangen

U kunt op verschillende manieren in de Vrouwenthesaurus zoeken:

  • Via de zoekbox van de Vrouwenthesaurus (naast de Atria zoekbox)
  • Op rubriek
  • Alfabetisch op thesaurusterm

Thesaurustermen zijn in het meervoud geschreven, behalve als een woord geen meervoud kent. Vormtermen zijn altijd in het enkelvoud opgenomen. Bijvoorbeeld: met de term dagboeken krijgt u zoekresultaten óver dagboeken, met de term dagboek krijgt u de dagboeken zélf als zoekresultaat.

Hoe werkt de Vrouwenthesaurus?

Naast de zoekingangen staat in de rechterkolom een lijst met relevante thesaurustermen. Als u klikt op een term, dan ziet u vervolgens welke relaties deze term heeft: algemenere en specifiekere termen, verwante onderwerpen (Zie ook) en synoniemen (Gebruikt voor). Als u in de lijst heeft geklikt op een niet-voorkeursterm, dan ziet u welke voorkeursterm u kunt gebruiken.

U kunt nu in de Vrouwenthesaurus klikken van term naar term. Als u bijvoorbeeld met de term feminisme niet genoeg informatie vindt, dan kunt u de algemenere term sociale bewegingen gebruiken. Wilt u uw zoekactie verfijnen, gebruik dan specifiekere termen zoals eerste feministische golf of radicaal feminisme. En kijk ook eens naar de verwante termen zoals anti feminisme en zwart feminisme. Klikt u op de vetgedrukte term in het midden, dan verlaat u de Vrouwenthesaurus en krijgt u de zoekresultaten in de collectie.

Zoeken met thesaurustermen in de collectie

U kunt op verschillende manieren in de collectie zoeken met thesaurustermen:

  • Vanuit de Vrouwenthesaurus
  • In de zoekbox op de homepage kunt u één of meerdere termen uit de Vrouwenthesaurus invullen, eventueel aangevuld met uw eigen zoekwoorden
  • Via uitgebreid zoeken kunt u meerdere thesaurustermen met elkaar combineren. Bij het zoeken van een term krijgt u een uitklaplijst van mogelijke termen waarop kan worden gezocht

 Vrouwenthesaurus in gebruik in binnen- en buitenland

De online Vrouwenthesaurus is een up-to-date versie van de publicatie Vrouwenthesaurus: lijst van gecontroleerde termen voor het ontsluiten van informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies (1992), samengesteld door Gusta Drenthe en Maria van der Sommen en een gezamenlijke uitgave van het IIAV (nu Atria) en het Anna Maria van Schuurman Centrum (AMSC), Graduate School for Advanced Research on Women’s Studies van de Rijksuniversiteit Utrecht. De Vrouwenthesaurus en de Engelse versie European Women’s Thesaurus (1998) zijn in gebruik bij Atria en vele andere vrouweninformatiecentra in binnen- en buitenland. De online Vrouwenthesaurus en de Women’s Thesaurus worden beheerd door Atria.

Vragen over de Vrouwenthesaurus

Voor vragen over de Vrouwenthesaurus of hulp bij het zoeken kunt u contact opnemen met de informatiebalie via info@atria.nl