Atria en Rutgers zoeken professionals voor co-creatiegroep Act4Respect

16 juli 2018
Groepje jongeren Act4Respect Stockfoto

Atria en Rutgers zijn op zoek naar enthousiaste en kritische professionals. Ben jij een ambitieuze onderwijzer die precies weet wat er speelt onder jouw leerlingen? Ben jij een politieagent die het beleid wil verbeteren? Een beleidsmaker met goede ideeën? Dan zijn we op zoek naar jou!

Act4Respect

Voor de co-creatiegroep van de alliantie Act4Respect zijn we op zoek naar 6-10 enthousiaste professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn, justitie of veiligheid die de deskundigheid binnen hun vakgebied willen bevorderen. Act4Respect is een vijfjarig project gesubsidieerd door het ministerie van OC&W dat zich richt op jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar. Het project is ontwikkeld door en wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Rutgers en Atria met het doel gendergerelateerd geweld te voorkomen en seksuele weerbaarheid te versterken. Binnen je werk heb jij dus te maken met de thema’s weerbaarheid, fysiek geweld, seksueel geweld en cybergeweld.

De co-creatiegroep wil via kennisdeling en het uitwisselen van expertise het deskundigheidsaanbod van professionals verbeteren op het gebied van weerbaarheid, fysiek geweld, seksueel geweld en cybergeweld. Het doel is bestaande tools door te ontwikkelen te maken of er zal, indien nodig, nieuw materiaal worden ontwikkeld. Ofwel: een beter beleid voor professional en doelgroep! 

Wat houdt het concreet in?

  • Je denkt kritisch mee bij het ontwikkelen van deskundigheidsaanbod
  • Minstens 1x per maand is er mailwisseling en word je gevraagd te reageren op voorstellen en rapportages
  • Voor minstens een jaar committeer je je aan het co-creatieteam van Act4Respect
  • 3 tot 4 keer per jaar neem je deel aan het overleg, voorgezeten door de community manager. Wij proberen zoveel mogelijk via skype te vergaderen
  • Je ontvangt een vergoeding van €450,- lumpsum (per jaar) voor je deelname en eventuele reiskosten worden vergoed

Reacties graag vóór 10 augustus opsturen naar Z.Sariaslan@atria.nl. CV en korte motivatie (max 250 woorden) volstaat. Voor meer informatie neem contact op met Steven de Grauw, tel: 06 - 39490649.