Call for Papers Historica: 100 jaar vrouwenkiesrecht

14 juli 2018
Sinterklaasbijeenkomst van het Haagsche Propaganda Comité voor vrouwenkiesrecht, 26 november 1915 © onbekend, Collectie IAV-Atria

Ter gelegenheid van de nationale viering van 100 jaar algemeen kiesrecht pakt Historica in 2019 uit met een themanummer over de strijd om het vrouwenkiesrecht.

Mogelijke onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 • De ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenkiesrecht in wet en wetgeving, ook in de koloniën en na 1919
 • (Aspecten van de geschiedenis van) het Nederlandse vrouwenkiesrecht in de parlementair-politieke context
 • Biografieën van belangrijke en minder belangrijke betrokkenen in de vrouwenkiesrechtbeweging: de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht, de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, de Mannenbond voor vrouwenkiesrecht en de Bond van Proletarische vrouwen, en na 1919 voor en tijdens de dekolonisatie
 • Vrouwenkiesrecht-feminisme en identiteit – in woord en beeld, zelfrepresentatie en representatie door anderen
 • Plaatselijk kiesrechtactivisme 
 • Kunst en kiesrecht – vormen/symbolen in de (propaganda)strijd – onderzoek naar de toneelstukjes en andere vormen van declamatie en recitatie tijdens propaganda-avonden
 • Plaatsen, objecten, beelden van de herinnering aan de vrouwenkiesrechtbeweging
 • Vrouwenkiesrecht in karikatuur en literatuur

Call for Papers

Historica verwelkomt bijdragen gebaseerd op origineel bronnenonderzoek, met een lengte van 3100, 3850, 4700 of 5500 woorden. Auteurs worden uitgenodigd om een eigen voorstel in te dienen. Om toekomstige auteurs te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoek zal in september een seminar worden georganiseerd waarin zij hun prille plannen kunnen voorleggen of ideeën kunnen opdoen voor onderzoek. Hiervoor geldt dat deelnemers zich tot 1 september kunnen opgeven met hun abstract of een conceptplan. Volledige auteursrichtlijnen en verdere informatie kun je opvragen via historica@gendergeschiedenis.nl

Deadlines

 • Abstract: 1 oktober 2018
 • Artikel: 1 februari 2019 (of eerder!)
 • Publicatie: juni 2019

Historica is een Nederlands-Belgisch tijdschrift voor gendergeschiedenis en verschijnt driemaal per jaar. Alle artikelen worden onderworpen aan een wetenschappelijke peer-review.

Thema