Kick off Gender Heritage Connection

25 januari 2017
Start van Gender Heritage Connection van Atria

Jacqueline Prins, directeur Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lanceerde afgelopen maandag bij Atria de Gender Heritage Connection. Een virtueel platform dat het mogelijk maakt beschikbare digitale collecties op het terrein van vrouwen/gendergeschiedenis samen te brengen door middel van Linked Data. Het doel is een Digitale Gender Collectie waarin verschillende databronnen uit heel Nederland worden verbonden.

Renée Römkens, directeur Atria:

Het gebruik van de nieuwste technologieën is ook onmisbaar om aansluiting te behouden met de generatie gebruikers van morgen. De jongere generaties als gebruikers van erfgoed zijn de toekomst.

De eerste stap is nu gezet. De internationaal erkende en veel gebruikte Vrouwenthesaurus die Atria in de loop der jaren heeft ontwikkeld is achter de (technische) schermen gekoppeld via Linked Data. Daardoor kan er met hetzelfde zoekwoord in verschillende collecties gezocht worden. De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het koppelen en uitwisselen van onze collectie met externe bronnen en aan een goede visualisatie.

Deelnemen aan de Gender Heritage Connection

Atria roept instellingen op om deel te nemen aan de Gender Heritage Connection en gezamenlijk kennis op te bouwen en voorzieningen te ontwikkelen voor toegang tot gendercollecties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Vijn, data- en informatiemanager bij Atria.