Minister van OCW bezoekt Atria

15 mei 2018
Minister van Engelshoven bij Atria

“Er valt nog zoveel winst te behalen in emancipatie van vrouwen”, sprak minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven gisteren bij haar bezoek aan Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Vooral financiële weerbaarheid van vrouwen is een belangrijk beleidspunt van de minister. “In Nederland is parttime werken voor vrouwen de norm en dat zorgt ervoor dat vrouwen vaak financieel afhankelijk van hun partner zijn. Het is belangrijk dat vrouwen meedoen op de arbeidsmarkt, zodat zij financieel onafhankelijk zijn. We moeten af van stereotypering in de samenleving, want dat vormt een belangrijk obstakel bij die arbeidsparticipatie.”

“We hadden een gepassioneerd gesprek met de minister over haar prioriteiten en het werk, de collectie en het archief van Atria”, zegt Renée Römkens, directeur van Atria. “Het tegengaan van stereotyperingen in onderwijs en op de arbeidsmarkt komt terug in één van onze beleidsprogramma’s, Werk.en.de Toekomst, dat Atria samen met Emancipator, VHTO en de NVR dit jaar is gestart.” De andere twee programma’s zijn Act4Respect; om sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. En Bronnen van Verandering; over het behouden, uitbreiden en ontsluiten van de collectie van Atria.

Minister OCW bij Atria

Na het gesprek volgde een rondleiding door de collectie door Evelien Rijsbosch, beeldarchivaris van Atria. Zij toonde de minister onder andere het boek met de reisbrieven van Aletta Jacobs (1854-1929) die in 1911-1912 een reis door verschillende landen maakte. Jacobs deed dit om op de hoogte te raken van de internationale situatie van vrouwen en om het vrouwenkiesrecht te promoten. “Dat vrouwen in die tijd deze wereldreizen maakten om hun doel te bereiken toont hun lef en moed,” aldus de minister. Het archief van Nederlands meest bekende en prominente feministe Aletta Jacobs, onderdeel van Atria’s collectie, is afgelopen jaar erkend als UNESCO-erfgoed en in UNESCO Memory of the World opgenomen.