Oproep Joke Smitprijs

5 september 2017
Joke Smit prijs timeline foto 2017

Wie heeft volgens u een succesvolle bijdrage geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving?

De Joke Smit-prijs is een Nederlandse regeringsprijs, bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. De prijs wordt om het jaar uitgereikt en is vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit.

Het initiatief voor het instellen van deze prijs werd in 1983 genomen door de vrouwelijke Eerste en Tweede Kamerleden. Met het overnemen van dit initiatief in 1985 heeft de regering de betekenis van de emancipatie voor de Nederlandse samenleving onderstreept. Ook wordt hiermee het belang van het emancipatiebeleid als onderdeel van het algemene regeringsbeleid benadrukt (bron: Wikipedia). Atria onderschrijft de prijs dan ook van harte en wil iedereen aanmoedigen kandidaten voor te dragen.

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Joke Smitprijs 2017. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro. Op 11 december 2017 wordt de prijs uitgereikt in Amsterdam.

Draag uw kandidaat voor voor de Joke Smit oeuvreprijs of aanmoedigingsprijs!