Vacature senior financieel medewerker

28 juni 2018
Bibliotheek van Atria

 

Senior financieel medewerker

Atria zoekt per direct een senior financieel medewerker voor 32 uur per week.
Kennen cijfers geen geheimen voor jou? Word je blij van een sluitende balans en gaat je hart sneller kloppen bij het maken van financiële prognoses en verslagen? Vind je het heerlijk om zelfstandig te werken in een dynamische organisatie? En is bovendien AFAS voor jou bekend terrein? Dan maakt Atria graag kennis met je.
Samen met een administratief medewerker en een HR-adviseur en onder leiding van de algemeen manager draag je zorg voor het tijdig verwerken en vastleggen van de algehele financiële bedrijfsvoering, salaris- en pensioen administraties en (financieel) beleid.
Kerntaken van de senior financieel medewerker:
•    Geeft financiële informatie en adviezen aan directeur en het MT en bereidt met hen het financiële beleid voor.
•    Ziet erop toe dat de financiële wet- en regelgeving wordt nageleefd en waakt over de financiële integriteit binnen het instituut.
•    Stelt aangiften op voor de belasting en verzorgt de jaarrekening, het jaarverslag et cetera en onderhoudt daartoe contacten met accountants.
•    Verzorgt in samenwerking met de Algemeen Manager en waar nodig Directie financiële periodieke rapportages, zoals begroting en ramingen ter verantwoording aan subsidieverstrekkers, Auditcommissie en de Raad van Toezicht.
•    Ziet, in samenwerking met de financieel-administratief medewerker, toe op de financiële administratie van het Aletta Jacobs Fonds (AJF) en verzorgt de Jaarrekening van het AJF (steunfonds van Atria).
•    Verwerkt alle geautoriseerde mutaties van salarissen, inhoudingen, premies, belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen in het salarisverwerkingssysteem.
•    Bewaakt de financiële (liquiditeits-)positie van de organisatie.
•    Bewaakt toegekende budgetten en signaleert vroegtijdig afwijkingen.

Functieprofiel:

Praktische informatie:
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden. Sluitingsdatum voor sollicitatie is 20 juli 2018. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Angeniet Gillissen, algemeen manager, tel. 020 30 31 501. Solliciteren kan uitsluitend via solliciteren@atria.nl.