Diensten en producten

Als kennisinstituut denken we mee over emancipatie en effectief beleid. We geven inhoudelijk advies aan beleidsmakers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook doen we wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar de positie van vrouwen. Atria onderzoekt en adviseert op eigen initiatief èn in opdracht, nationaal en internationaal. Atria werkt hierbij regelmatig samen met andere kennisinstellingen en met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Onze speerpunten: werk en zorg, geweld tegen meisjes en vrouwen, stereotypering, en vertegenwoordiging.

Atria levert altijd maatwerk. Bij ons werken experts met veel kennis en ervaring: onderzoekers, beleidsadviseurs, informatiespecialisten, communicatieprofessionals en archiefmedewerkers. U kunt ons inzetten voor:

  • inhoudelijke adviezen over beleidsvorming en -uitvoering
  • beleidsgericht onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief
  • workshops, expertmeetings en netwerkbijeenkomsten
  • presentaties
  • feiten en cijfers
  • faciliteren van wetenschappelijk onderzoek

Heeft u een verzoek of wilt u een offerte aanvragen? Neem contact met ons op via 020 - 3031 500. U kunt ook rechtstreeks de betreffende expert mailen.

Werk en zorg

Atria onderzoekt en analyseert de verschillen in de deelname van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, in de dagelijkse zorg voor kinderen en in het geven van mantelzorg. Op basis hiervan geven we advies aan de rijksoverheid, gemeenten en werkgevers. 

Onze experts op dit gebied zijn:
Suzanne Bouma | Esther de Jong | Tim de Jong

Verder lezen bij onze thema's:
Werk | Zorg | Beeldvorming

Geweld tegen vrouwen en meisjes

Geweld tegen vrouwen en meisjes - thuis, op het werk, op straat en online - is een groot maatschappelijk probleem. Atria maakt deze problematiek zichtbaar en biedt aanknopingspunten voor politieke agendering, effectief preventiebeleid en bewustwording.

Onze experts op dit gebied zijn:
Renée Römkens | Jamila Mejdoubi | Suzanne Bouma | Lisanne Post

Verder lezen bij onze thema's:
Geweld | Internationaal

Beeldvorming

De baas is een man, roze een kleur voor meisjes, jongens zijn beter in techniek, dit zijn stereotypen. Atria bekijkt kritisch hoe ideeën over wat ‘vrouwelijk’ en wat ‘mannelijk’ is, doorwerken in maatschappelijke verhoudingen en biedt mogelijkheden tot een andere aanpak.

Onze experts op dit gebied zijn:
 Sylvia Holla | Suzanne Bouma | Esther de Jong | Zehra Sariaslan

Verder lezen bij onze thema's: 
Zorg | Onderwijs en opvoeding | Beeldvorming

Vertegenwoordiging

In veel sectoren in de maatschappij is nog geen sprake van evenredige en diverse vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. Atria onderzoekt de participatie van vrouwen in de politiek en in topfuncties in het bedrijfsleven. Met inspirerende nationale en internationale voorbeelden adviseren we rijksoverheid, gemeenten, politieke partijen en bedrijven.

Onze expert op dit gebied is:
Zehra Sariaslan | Suzanne Bouma | Esther de Jong

Verder lezen bij onze thema's:
Politiek | Werk

Meer contactpersonen:

Voor cijfers en factsheets: Tim de Jong
Voor presentaties, lezingen en workshops: secretariaat Atria: secr@atria.nl