Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek

Atria werkt met universiteiten en onderzoeksinstellingen samen om onderzoek uit te voeren en de resultaten te verspreiden. Bent u voor uw onderzoek op zoek naar bepaalde informatie over emancipatie of vrouwengeschiedenis of zoekt u specifieke contacten, dan kunnen wij u ook verder helpen.

Collectie

Atria beheert één van de meest uitgebreide collecties over emancipatie en vrouwengeschiedenis. Het archief leent zich bij uitstek voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van vrouwen of ander onderzoek met een genderperspectief. Wij kunnen u helpen de juiste bronnen te vinden en de informatie in perspectief te plaatsen.

Johanna Naberprijs

De Johanna W.A. Naberprijs gaat jaarlijks naar de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. De prijs wordt uitgeloofd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Meer informatie

Netwerk

Atria heeft een groot netwerk van wetenschappelijke en beleidsgerichte onderzoekers. Nationaal en internationaal. Ook onze contacten in de maatschappij en met politici en beleidsmakers kunnen wetenschappers van dienst zijn, bijvoorbeeld voor het samenstellen van focusgroepen.

Communicatie en disseminatie

Uw conclusies over emancipatie en vrouwengeschiedenis staan straks op papier. Maar u wilt er natuurlijk ook mee naar buiten toe. Atria ondersteunt u daarbij graag.

We  organiseren expertmeetings en bijeenkomsten, benaderen de media en produceren communicatiemiddelen. Atria heeft een groot netwerk, een up-to-date perslijst, invloedrijke sociale media kanalen, goede ontwerpers en communicatiespecialisten die ervoor zorgen dat uw visie niet ongehoord blijft.

Maatschappelijke valorisatie

De brug slaan naar de maatschappij en het formuleren van beleid, is een hedendaagse voorwaarde voor onderzoekers. Voor wetenschappers vervult Atria de brugfunctie. Wij weten wat er speelt in de maatschappij en waar de overheid behoefte aan heeft en kunnen voor u de verbinding leggen met deze groepen.

Atria denkt graag met u mee, legt contacten of organiseert rondom het onderzoeksthema een bijeenkomst.

Voorbeelden

  • Voor het onderzoekstraject Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal van onderzoekster Dr. Martine Prange organiseerde Atria rondom het WK in 2015 een expositie over de geschiedenis van vrouwenvoetbal, een drietal bijeenkomsten en zetten we het onderwerp via de sociale media in de belangstelling. Dat leidde onder meer tot aandacht vanuit de Volkskrant en de Telegraaf.
  • Factsheet: Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland

Contactpersoon Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek: Sylvia Holla