Als kennisinstituut denken we graag mee over emancipatie en effectief beleid. Beleidsmakers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen ons benaderen voor inhoudelijke advies,  beleidsgericht onderzoek, workshops en expertmeetings, feiten en cijfers, en presentaties.

Diensten en producten

Zoeken in Atria's publicaties

Werkterreinen

Werk

Mantelzorg en de dagelijkse zorg voor kinderen komen vaak op de schouders van vrouwen terecht. Dit staat op gespannen voet met de beleidsdoelstelling dat de arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt.

 

Veiligheid

Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest urgente schendingen van de mensenrechten. In Nederland krijgt bijna 1 op de 2 vrouwen tijdens haar leven te maken met een of andere vorm van fysiek of seksueel geweld.

 

Beeldvorming

Stereotypering ligt aan de basis van ongelijkheid tussen man en vrouw. Of het nu gaat om politieke participatie of leidinggevende posities, het aandeel vrouwen blijft steken.

 

 

Kennis en expertise

Atria doet onderzoek en geeft advies op het gebied van arbeid, geweld tegen vrouwen en beeldvorming. Ook in opdracht. Interesse in onze diensten?

Bel ons op 020 - 665 08 20

Neem contact op met een van onze specialisten.