Met onze kennisbronnen - bibliotheek, archief en onderzoek - leveren wij een bijdrage aan het debat over de positie van vrouwen in hun maatschappelijke én historische context.

Organisatie

Sharing the past, debating the present and creating the future

Bibliotheek en archief

Bibliotheek Atria, boekenkast

Atria verzamelt, beheert en bewaart informatie over de positie van vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving. En bewaart het erfgoed van de Nederlandse vrouwenbewegingen.

De collectie

Onderzoek en advies

Debat Lekker Vrij © Bianca Sistermans

Atria voert wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek uit, maakt beleidsanalyses, zorgt voor de vertaling naar de beleidspraktijk. En beïnvloedt de politieke agenda onder andere door kennis en expertise aan te bieden.

Diensten en producten