Vacatures

Bij Atria werken ruim 35 professionals; vrouwen en mannen. Zij doen onderzoek, beheren de collectie, runnen een bibliotheek, geven informatie en verzorgen de communicatie.

Met regelmaat is Atria op zoek naar nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld voor functies als  onderzoeker, adviseur, archivaris, informatiespecialist of communicatiemedewerker. Bij het werven van nieuwe medewerkers is nadrukkelijk aandacht voor een representatieve afspiegeling van de maatschappij.

Vacatures

We hebben op dit moment de volgende vacature:

Stages

Atria heeft het hele jaar door stagemogelijkheden voor studenten van uiteenlopende opleidingen op het gebied van onderzoek, informatiediensten of PR.
Stages kunnen verschillende invalshoeken hebben, gericht op:

  • onderzoek op basis van de collecties of t.b.v. een specifiek project voor onderzoek en advies

  • werkproces van een afdeling – vanuit de vakopleidingen archief en bibliotheek

  • kennismaking met werkveld en ter ondersteuning van een afdeling, een taak of een project

    Een stage moet minstens drie maanden duren en drie dagen per week. Atria biedt geen stageplekken voor afgestudeerden.
    Meer informatie opvragen of een stageverzoek indienen (met een motivatie en CV) kan via stages@atria.nl