Archiefarbeid voor onze meisjes

Tijdschrift De Hollandsche Lelie vanaf 1887

Het tijdschrift De Hollandsche Lelie verscheen voor het eerst in 1887.
Het was een blad voor meisjes tussen de 12 en 16 jaar en trad nu eens op als een ‘hartelijk meenende vriendin’, dan weer als ‘onderwijzeres’.

Tijdschrift De Hollandsche Lelie vanaf 1887, detail pagina
Tijdschrift De Hollandsche Lelie vanaf 1887, detail pagina

Het zeer intrigerende artikel ‘Archiefarbeid voor onze meisjes’ verscheen in 1905 en verhaalt over de eerste vrouwelijke gemeentearchivaris in Nederland, Rins Visscher (1868-1950). Ze werd in 1900 benoemd in Leeuwarden. Samuel Muller, toen voorzitter van de Vereniging van Archivarissen (VAN), zag als enig voordeel dat de reputatie van droogheid en stoffigheid zou verdwijnen ‘wanneer dames, aartsvijandinnen van stof, met ons komen samenwerken en door hare lieftalligheid het bezoek aan een archief maken tot eene uitspanning en een genot’.
Zij werd overigens door het bestuur van de VAN unaniem en zonder enig bezwaar of voorbehoud uitgesloten van het lidmaatschap.

Bron: Bibliotheek