Aanbevelingen van Atria op het regeerakkoord 2017

Beleidsbrief, 11 oktober 2017
Dit kan de politiek voor vrouwen doen! gedeelte uit affiche van Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen (1986), Collectie IAV-Atria

Het nieuwe kabinet heeft het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst gisteren gepresenteerd. Atria heeft na lezing van het akkoord er allerminst vertrouwen in dat de toekomst gelijke kansen biedt aan meisjes en vrouwen. In het akkoord is geen effectief emancipatiebeleid gericht op vrouwen opgenomen. Emancipatie wordt uitsluitend aan diversiteit in gender identiteit en seksuele voorkeur gekoppeld. Daarmee wordt impliciet verondersteld dat de emancipatie van vrouwen af is. Niets is minder waar: hoewel er de afgelopen decennia zeker winst is behaald, hebben vrouwen en meisjes nog steeds niet dezelfde kansen als mannen en jongens. Niet in het onderwijs, niet op de arbeidsmarkt, niet in de politiek en niet op het gebied van veiligheid.

Hoe gendersensitief is het akkoord eigenlijk?

Atria beschouwt het regeerakkoord vanuit zes thema’s die cruciaal zijn voor een effectief emancipatiebeleid:

  • Geslachtsregistratie
  • Geweld tegen vrouwen
  • Arbeidsparticipatie
  • Zwangerschapsdiscriminatie
  • Genderstereotypering
  • Vertegenwoordiging
     

 

Thema(s):