Expertmeeting Toekomst van het emancipatiebeleid

Verslag, 20 oktober 2016
Overheidscampagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid 1989 © onbekend Collectie IAV-Atria

Op 24 juni 2016 organiseerde Atria een expertmeeting over de toekomst van het emancipatiebeleid. Aanleiding is een boek over 50 jaar emancipatiebeleid in Nederland, dat wordt geschreven door Anneke van Doorne-Huiskes en Joop Schippers, in nauwe samenwerking met Atria. Het laatste hoofdstuk van dit boek gaat over de toekomst:

  • Wat is bereikt?
  • Wat moet er nog gebeuren?
  • Is overheidsbeleid nodig?
  • Zo ja, op welke punten is dit wenselijk of zelfs dringend?

Deze thema’s werden besproken in een gemengd gezelschap. Oudgedienden, om het zo te zeggen, mensen die hun sporen in het emancipatiewezen hebben verdiend. En jongeren, die de toekomst in termen van emancipatie en feminisme vorm zullen geven.