Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld

Onderzoek, 17 januari 2018
Welk geweld telt

Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

  • Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel
  • 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld
  • 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar
  • Mannen toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen

Uitvoering van het onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek over opvattingen en ideeën over partnergeweld is online uitgevoerd onder 3.131 respondenten door het onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. De resultaten voor het Nederlands publiek zijn representatief op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, etniciteit. Aanvullend is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door midden van vier focusgroepen om indicaties te verzamelen voor de duiding van de uitkomsten.

Thema(s):