Publicaties

Thema Onderwijs

De alliantie Werk.en.de.Toekomst verwelkomt het wetsvoorstel dat meer duiding geeft voor de lessen

johanna-westerman_jaartal_en_fotograaf_onbekend_collectie_iav_atria.jpg

Maak kennis met Suze Groeneweg, Johanna Westerman, Betsy Bakker-Nort, Elisabeth van Dorp, Sophie Bronsveld-Vitringa

Huwelijkse gevangenschap

Welke juridische instrumenten zijn er om huwelijkse gevangenschap aan te pakken?

Mercedes Zandwijken © Arjan Braak van Buro Braak

Mercedes Zandwijken is sociaal activist en initiatiefnemer van de Keti Koti Dialoog Tafel, een traditie om stil te

Affiche Geweld in huis van Vrouwenopvang Amsterdam © Collectie IAV - Atria

Belangrijke actiepunten die zullen bijdragen aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

Het F-stuk van Jens van Tricht © Atria

Voor het 'F-stuk' kiest Jens van Tricht de autobiografie van een van zijn grote helden: activiste, anarchiste en

Unforgettable Women Marielle Franco

Op woensdag 14 maart werd Marielle Franco, Braziliaans politica en raadslid in Rio, na een activistische bijeenkomst

Unforgettable women Asma Jahangir

Onlangs overleed Asma Jahangir, Pakistaans meest vooraanstaande mensenrechtenadvocaat en sociaal activist, op 66-

Global Gender Report

Brief ten behoeve van het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid op 5 april over: de Emancipatienota 2018 - 2021,

Affiche Geweld in huis van Vrouwenopvang Amsterdam © Collectie IAV - Atria

Reactie op de brief van minister De Jonge betreffende de stand van zaken van de aanpak huiselijk geweld, ten behoeve

Lisa Bosveld © Atria

Lisa Bosveld over haar feministische favoriet: het archief van vrouwenactiegroep Spuugzat, die zich in de

Vader verschoont pas geboren baby (© Dubbelfocus / Nationale Beeldbank)

Atria verwelkomt het wetsvoorstel voor het uitbreiden van geboorteverlof en adviseert om het verlof uit te breiden

Pagina's

 volgende