Samenwerking

Logo LWM

Atria is coördinator disseminatie in onderzoek naar huwelijkse gevangenschap dat de Universiteit van Maastricht uitvoert.

Logo Universiteit Maastricht

Atria werkt als disseminatiepartner samen met de Universiteit van Maastricht in het kader van het onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap’.

Logo Universiteit Leiden

Atria werkte als disseminatiepartner samen met de Universiteit Leiden in het kader van het onderzoeksproject 'Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal'.

Logo ProDemos

Atria werkt onder andere samen met ProDemos aan het vergroten van de politieke participatie van vrouwen en de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Boek 1001 vrouwen

Het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) van Els Kloek krijgt een vervolg. Atria steunt het project 1001 vrouwen in de twintigste eeuw met een bedrag van 1000 euro door het adopteren van 6 vrouwen.

Samenwerking VGV en Atria

VVG

De VVG fungeert als platform voor gendergeschiedenis (zowel vrouwen als mannen omvattend). De jaarlijkse Johanna Naberprijs voor Nederlandstalige afstudeerscripties op dit gebied wordt door VVG en Atria uitgereikt.

 

Felix in de steigers in samenwerking met Atria

Atria heeft samen met Felix een reeks maatschappelijk-filosofische programma’s vormgegeven, waaronder Wil ik een kind of niet? en man/vrouw: Hokjesdenken in de liefde.

Samenwerking Wikimedia Wikipedia

Atria organiseert, in samenwerking met anderen, regelmatig workshops over schrijven voor Wikipedia met medewerking van ervaren Wikipedians.

Samenwerking Atria Europeana

Europeana is Europa’s digitale bibliotheek, museum en archief. In totaal zijn meer dan 1700 gedigitaliseerde objecten uit de archiefcollectie van Atria toegankelijk gemaakt voor Europeana.

Samenwerking Atria Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Samen met Atria is een onderzoek uitgevoerd naar preventie van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.

VHTO Logo

VHTO is het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta/techniek. In samenwerking met het VHTO heeft Atria de Factsheet 'Meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT' uitgebracht. 

AdamNet

Atria is lid van AdamNet, het netwerk van Amsterdamse bibliotheken. Samen hebben de 32 AdamNet-bibliotheken miljoenen boeken en meer!

Pagina's

 volgende