Ontdek onze thema's

100 jaar vrouwenkiesrecht

In 1917 werd het passief kiesrecht (gekozen worden) voor zowel vrouwen als mannen ingevoerd.

Vrouw kijkt in spiegel naar haar haar.

Beeldvorming en stereotypering liggen mede aan de basis van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Mantelzorg

Vrouwen nemen nog steeds het grootste deel van de zorg voor kinderen en naasten op zich.

Thema Onderwijs

In onderwijs en opvoeding spelen genderverschillen nog steeds een rol.

Thema Feminisme toen en nu © Mieke Schlaman, Collectie IAV-Atria

Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven na

Thema Internationaal

Wat zijn de gevolgen voor Nederland van Europese en internationale beslissingen en verdragen?

Campagne van de NVSH werkgroep jeugdemancipatie, om kinderen te stimuleren na te denken over seksualiteit.

Bij seksualiteit spelen ideeën over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksuele identiteit een grote rol. Zijn dit achterhaalde concepten?

Bijzondere vrouwen, kamptas van Lizzy van Dorp

Vrouwen zijn in geschiedenisoverzichten, wetenschap, politiek, sport, kunst en cultuur nog vaak minder zichtbaar.

Thema Sport

Sport wordt nog steeds vaak gezien als iets ‘van en voor mannen’. Jarenlang golden er andere regels voor vrouwen in de sport.

solidaire mannen met minirokjes: niet drank, rok, of flirt is oorzaak verkrachting, maar verkrachters Fotograaf: Mieke Schlaman 2016

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. In Nederland is 1 op 5 vrouwen ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner.

Stationswerk in actie

Slechts iets meer dan de helft van de vrouwen is financieel zelfstandig en het gemiddelde loonverschil tussen vrouwen en mannen is 16%.

Thema Politiek

Pas sinds 1917 is het in Nederland mogelijk om op een vrouw te stemmen. Twee jaar later konden vrouwen ook zelf hun stem uitbrengen.