Geweld

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. In Nederland is 1 op 5 vrouwen ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner. In de jaren 70 protesteerden vrouwen tegen seksueel geweld door samen ’s nachts de straat op te gaan (Heksennachten); nu zijn er SlutWalks of sociale media acties als #zeghet op Twitter.
Hieronder een selectie van Atria's publicaties en parels uit de collectie over dit onderwerp.

Welk geweld telt

Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten.

Groepje jongeren Act4Respect Stockfoto

In het partnerschap Act4Respect werken kenniscentra Rutgers en Atria samen met jongeren en vele partners uit het veld om de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren.

MeToo

In de media over seksuele intimidatie berichten heeft zeker zin, want een juridische weg is niet zo geschikt, betoogt Renée Römkens in Trouw.

Infographic Fysiek geweld

Enkele opvallende uitkomsten voor Nederland: 45% van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee, bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd, eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht.

Online seksuele intimidatie

Factsheet over omvang en aard van online seksuele intimidatie.

Vormen van huwelijkse gevangenschap © Atria Infographic: xander-wiersma.nl

Eindrapportage van het eerste deel van een onderzoeksproject van de Universiteit Maastricht naar huwelijkse gevangenschap.

Infographic online seksuele intimidatie

Gezien de omvang en ernst moet de overheid seksuele online-bedreigingen hard aanpakken.

oratie-renee-romkens.jpg

Oratie van prof. dr. Renée Römkens, Bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Heksennacht

’s Nachts alleen over straat? Moet kunnen! De straat en de nacht zijn van oudsher mannelijke domeinen. Het doel van heksennachten was een einde te maken aan deze vanzelfsprekendheid.

Geweld tegen vrouwen
 

Geweld tegen vrouwen
Onderzoek

Europese onderzoeksgegevens over geweld tegen vrouwen in Nederlandse context.

Jonge vrouw in speeltuin via Pixabay

In deze brief onderschrijft Atria de conclusies van het rapport van Regioplan en Bureau Dijkstra waarin wordt vastgesteld dat prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld gendersensitiever kan worden uitgevoerd.

Woman domestic violence © Dreamstime

In de Follow-up van de genderscan hebben Atria, Movisie en Regioplan een aantal instrumenten ontwikkeld om gemeenten en professionals te ondersteunen.

Factoren huwelijkse gevangenschap © Xander Wiersma

Stel je bent religieus getrouwd en je wilt scheiden, maar dat lukt niet. Dit probleem doet zich steeds vaker voor binnen religieuze gemeenschappen (joods, moslim en christelijk), in het bijzonder onder migranten. Dinsdag 28 juni vond bij Atria de eerste expertmeeting plaats rond dit thema....

Portret Mozn Hassan, foto Mostafa Mohie

De Egyptische feministe en mensenrechtenstrijdster Mozn Hassan (1979) wint de Right Livelihood Award 2016 (ook wel de ‘Alternatieve Nobelprijs' genoemd) omdat zij zich in moeilijke omstandigheden heeft ingezet voor gelijke rechten voor vrouwen.

solidaire mannen met minirokjes: niet drank, rok, of flirt is oorzaak verkrachting, maar verkrachters Fotograaf: Mieke Schlaman 2016

In dit essay gaat Renée Römkens, directeur van Atria, in op een opvallend verschijnsel in de media-discussie, cultural framing.

Gezin op het strand

Hoe geef je als beleidsmaker of professional vorm aan lokaal preventiebeleid om de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen te voorkomen?

Gezin op het strand

Onderzoek hoe de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen doorbroken kan worden.

Cyberbullying © cyberbubble99-d5fsyrv

Uit CBS-onderzoek blijkt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van cyberpesten dan mannen.

solidaire mannen met minirokjes: niet drank, rok, of flirt is oorzaak verkrachting, maar verkrachters Fotograaf: Mieke Schlaman 2016

Laten we het vluchtelingendebat en het debat over seksueel geweld uit elkaar halen, betogen Renée Römkens en Antia Wiersma.

kindhuwelijken
 

Kindhuwelijken
Special

Een kindhuwelijk is formeel een huwelijk tussen twee kinderen van jonger dan 18 jaar. In de praktijk is de echtgenoot een man van ruim boven de 18 jaar. Het is een realiteit voor meisjes die soms pas 9 jaar oud zijn. Kindhuwelijken komen het meest voor in Zuid Azië en in Afrika ten zuiden van de...

Logo World Shelter Conference

Presentatie van Jamila Mejdoubi en Renée Römkens op de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag.

Beijing +20
 

Beijing+20 rapportage
Beleidsbrief

Wat zijn de resultaten van het Nederlandse emancipatiebeleid sinds de Vierde Wereldvrouwenconferentie in 1995?

Cursus zelfverdediging voor gehandicapte vrouwen van stichting Kenau © Gon Buurman, collectie IAV-Atria

Feiten en cijfers over partnergeweld, sekseverschillen en gender.

Affiche Blijf  van m'n lijf © Collectie IAV - Atria

Het symposium belichtte de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en liet de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

Foto Renée Römkens © NancyTjong

Lezing van Renée Römkens op de NVR-expertmeeting over de Istanbul Conventie en het Nederlandse prostitutiebeleid in een Europese context.

Prostituee © Gon Buurman Collectie IAV - Atria

Is een vorm van lichamelijk respect, macht en zeggenschap mogelijk binnen de prostitutie ?

Beroepsschool voor Belgische vrouwen van geïnterneerden, tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Nederland ligt tussen 1914 en 1918 midden tussen de oorlogvoerende landen. Een blik op het werk van vrouwen tijdens die moeilijke jaren.

Nationaal Monument Slavernijverleden, Oosterpark, Amsterdam, Holland. Made by Erwin de Vries in 2002

In 1863 werd de slavernij in Nederland afgeschaft. Aan de hand van publicaties belichten we de positie van vrouwen in de slavernij.

Europese emancipatie index

Vandaag verschijnt een nieuwe editie van de Gender Equality Index.

Politielint Bron: de Nationale Beeldbank

Vandaag publiceerde het CBS gegevens over slachtoffers van moord en doodslag.