Onderwijs en opvoeding

In onderwijs en opvoeding spelen genderverschillen nog steeds een rol. In opleidingskeuze bijvoorbeeld: technologie wordt steeds belangrijker, dus hoe zorgen we dat meer meisjes en vrouwen meedoen? En hoe stimuleren we een grotere betrokkenheid van vaders bij de opvoeding?
Hieronder een selectie van Atria's publicaties en parels uit de collectie.

Portret Marieke van den Brink © Marieke van den Brink

Hoogleraar Marieke van den Brink (39) is gespecialiseerd in Gender & Diversiteit en verbonden aan de Radboud universiteit van Nijmegen.

Techniek020016 © OscarSeykens via Techniekbeeldbank

Meisjes en jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor een technische opleiding en werk. Toch blijft het aantal vrouwen in de techniek en ICT ver achter bij het aantal mannen.

Onderwijsrichting
 

Onderwijsrichting
Factsheet

Cijfers over verschillen tussen meisjes en jongens in opleidingskeuzes in het onderwijs.

Kies exact, campagne van ministerie van OCW in 1987 © Collectie IAV-Atria

Dit beleidsadvies gaat in op de seksesegregatie in de studiekeuze, het beleid ter stimulering van een technische studiekeuze voor meisjes en techniek in de Rijksbegroting 2016.

Omslag Wij willen gewoon meedoen

Ondanks hun ambities werken vrouwelijke gezinsmigranten niet of onder hun niveau. Om hun participatie te bevorderen is meer voorlichting nodig over arbeidsmarkt en opleidingen.

Techniek020016 © OscarSeykens via Techniekbeeldbank
 

Brief over Techniekpact
Beleidsbrief

In deze brief pleit Atria voor meer structurele aandacht voor vrouwen in de techniek.

Overhandiging Visie Atria door Renée Römkens aan Jacqueline Prins © Niranyana Jayamary

Vijftig procent vrouwen in de techniek en maak van programmeren een verplicht vak in het onderwijs.

Rosa Manus founded the Vrouwen Electriciteits Vereeniging  (7-9-1932). Archief en tijdstrijft in collectie-IAV

Rosa Manus richtte in 1932 de Vrouwen Electriciteits Vereeniging op. Het doel hiervan was het bevorderen van de toepassingen van elektriciteit in de ruimst mogelijke zin, en op elk gebied dat voor vrouwen van belang kon worden geacht.

Aletta van nu wiskundemeisjes Ionica Smeets en Jeanine Daems

Ionica Smeets en Jeanine Daems vormen samen de wiskundemeisjes. Het begon allemaal in 2006 met hun weblog wiskundemeisjes.nl. De leuke verhalen over wiskunde die ze elkaar vertelden in de pauze tijdens hun studie verdienden een groter publiek.

Aletta van nu Maaike Kroon

Maaike Kroon werd op haar achtentwintigste benoemd als hoogleraar scheidingstechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe).

Artemisia Gentileschi

Met interesse volg ik de lijst over het culturele DNA van Europa in het NRC van Peter Steinz, zomer 2012. En ik ben blij met zijn constatering dat de

...
Archief Collectie IAV - Atria , Archivaris Annette Mevis

De betekenis van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) voor de ontwikkeling van het vak vrouwengeschiedenis in Nederland.

code

In de nerderige wereld van het programmeren kom je ze maar zelden tegen: vrouwen. Zo zelden zelfs, dat er in het hevig door mannen gedomineerde

...
Jonge vader speelt met zijn kind  © Halfpoint via Shutterstock

Drie millennials bij Atria, nu (bijna) 30, zijn druk bezig met het bouwen van een nest of denken daarover na. Zij sluiten zich aan bij het pleidooi voor een regeling van individueel betaald ouderschapsverlof.