Politiek

Pas sinds 1917 is het in Nederland mogelijk om op een vrouw te stemmen. Twee jaar later konden vrouwen ook zelf hun stem uitbrengen. Sinds die tijd neemt het aantal vrouwen in de politiek toe, zij het zeer langzaam.

Hieronder een selectie van Atria's brieven aan de Tweede Kamer, publicaties over politieke participatie en parels uit de collectie over dit onderwerp.

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 © onbekend Collectie IAV-Atria

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en verandert Atria in een stembureau.

Tweede Kamerleden op conferentie Vrouwen als partners voor vrede en veiligheid (2001) © Mieke Schlaman, Collectie IAV - Atria

Atria zet in deze factsheet de recentste cijfers over het aantal vrouwen in onder andere de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en waterschapsbesturen op een rij.

Dit kan de politiek voor vrouwen doen! gedeelte uit affiche van Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen (1986), Collectie IAV-Atria

Atria heeft na lezing van het regeerakkoord er allerminst vertrouwen in dat de toekomst gelijke kansen biedt aan meisjes en vrouwen.

Op de foto: Aktiegroep MVM biedt petitie aan, aan Nora Salomons (vervangt fractieleider Ed van Thijn), 1975 © SpaarnestadPhoto

Handzaam overzicht van de geschiedenis van het emancipatiebeleid in Nederland.

De kiesrechtbetoging op het Binnenhof (1913), Collectie IAV - Atria

Sinds 5 jaar is er sprake van stagnatie en achteruitgang van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 © onbekend Collectie IAV-Atria

Tientallen jaren werd een ware strijd geleverd voor vrouwenkiesrecht door vrouwen van diverse politieke stromingen. In 1919 kregen vrouwen het felbegeerde actief kiesrecht, waardoor ze zelf mochten stemmen.  

Vrouwenstemmen in de raad

De participatie van vrouwen in gemeenteraden is laag in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek, en stijgt maar langzaam: met 2% tussen 2010 en 2014.

'De groote betooging' van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op het terrein van de IJsclub.

Amsterdam 18 juni 1916. Rond de 18.000 vrouwen en mannen demonstreren voor het vrouwenkiesrecht.

Amsterdam, "The Council of the Gods" Wereldbond Vrouwenkiesrecht 16 juni 1908 Collectie IAV-Atria

Van 15 tot 21 juni 1908 waren het Concertgebouw en vele andere locaties in Amsterdam het toneel van activiteiten ter ere van het vierde Internationale Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht.

Global Gender Gap Report 2016

Nederland zakte deze week van de 13e naar de 16e plaats op de Global Gender Gap Index, een internationale ranglijst voor gendergelijkheid.

Triangle Transgender

Atria pleit o.a. voor meer aandacht voor de zichtbaarheid en erkenning van LBTI-vrouwen (lesbisch, biseksueel, transgender en intersekse-conditie).

 

artikel1 Grondwet

Gezamelijke oproep om niet de gronden uit art. 1  van de Grondwet te schrappen.

Affiche Geweld in huis van Vrouwenopvang Amsterdam © Collectie IAV - Atria

In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen m.b.t  geweld tegen vrouwen.

Doel 2025 Werk en Zorg - Gelijk=Anders

Atria vergelijkt de stand van het emancipatieproces (in NL) t.a.v. drie doelen van de Agenda voor de Toekomst.

Thea Janssen van de thuiszorg en haar cliente mevrouw May spelen scrabble © Gon Buurman Collectie IAV-Atria

Brief voor het algemeen overleg emancipatie in de Tweede Kamer op 5 maart 2015.

Grafiek vrouwen in politiek

Atria zet de feiten op een rij in de factsheet Vrouwen in de politiek 2015.

Koffertje Derde Dinsdag

Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen beleidsmaatregelen voor vrouwen en meisjes?

Agenda van de toekomst

Gelijk=Anders formuleert in de Agenda voor de toekomst 10 ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien.

Kies exact, campagne van ministerie van OCW in 1987 © Collectie IAV-Atria

Dit beleidsadvies gaat in op de seksesegregatie in de studiekeuze, het beleid ter stimulering van een technische studiekeuze voor meisjes en techniek in de Rijksbegroting 2016.

Geldpoppetjes © Agnes Jansen

Pensioen is geen vrouwenzaak, zo lijkt het. Mannen bouwen gemiddeld ruim twee keer zoveel pensioen op als vrouwen en de pensioenfondsbesturen bestaan voor ruim 88% uit mannen.

Beeld Mantelzorg door Johan van Hoof by Willem Bod (Own work) via Wikimedia Commons
 

Analyse mantelzorg
Beleidsbrief

Wat betekenen de hervormingen in de zorg voor de sociaal-economische positie van vrouwen?

Mensenrechten

Brief over de volgende beleidsthema’s: geweld tegen vrouwen, huishoudelijke arbeid, gezinsmigratie en emancipatie.

 

Jet Bussemaker bij de lancering van Atria, 28-1-2013 in De Rode Hoed, Amsterdam. Foto: Niranyana Jayamary

Reactie van Atria en een gezamenlijk commentaar ten behoeve van het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Techniek220017 © Sander Morel via Techniekbeeldbank

Op 28 april praat de Tweede Kamer over robotisering op de arbeidsmarkt. Atria pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een Commissie ‘Emancipatie in de robotsamenleving’.

Overheidscampagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid 1989 © onbekend Collectie IAV-Atria

Aanleiding is een boek over 50 jaar emancipatiebeleid in Nederland, dat wordt geschreven door Anneke van Doorne-Huiskes en Joop Schippers, in nauwe samenwerking met Atria.

foto-van-omslag-handreiking-meer-vrouwen-in-de-politiek

ProDemos en Atria lanceren vandaag de handreiking Meer vrouwen in de Provinciale Staten: Tips & tricks voor kandidatencommissies.