Politiek

Pas sinds 1917 is het in Nederland mogelijk om op een vrouw te stemmen. Twee jaar later konden vrouwen ook zelf hun stem uitbrengen. Sinds die tijd neemt het aantal vrouwen in de politiek toe, zij het zeer langzaam.

Hieronder een selectie van Atria's brieven aan de Tweede Kamer, publicaties over politieke participatie en parels uit de collectie over dit onderwerp.

Triangle Transgender

Atria pleit o.a. voor meer aandacht voor de zichtbaarheid en erkenning van LBTI-vrouwen (lesbisch, biseksueel, transgender en intersekse-conditie).

 

Global Gender Gap Report 2016

Nederland zakte deze week van de 13e naar de 16e plaats op de Global Gender Gap Index, een internationale ranglijst voor gendergelijkheid. Belangrijkste oorzaken zijn een scherpere meetmethode en achterblijvende arbeidsdeelname van vrouwen.

Kies exact, campagne van ministerie van OCW in 1987 © Collectie IAV-Atria

Dit beleidsadvies gaat in op de seksesegregatie in de studiekeuze, het beleid ter stimulering van een technische studiekeuze voor meisjes en techniek in de Rijksbegroting 2016.

Vrouwenstemmen in de raad

De participatie van vrouwen in gemeenteraden is laag in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek, en stijgt maar langzaam: met 2% tussen 2010 en 2014.

artikel1 Grondwet

Gezamelijke oproep om niet de gronden uit art. 1  van de Grondwet te schrappen.

1930 Verkleedpartij: vrouwen als man. Waarschijnlijk verpleegkundigen van het Burgerziekenhuis in Amsterdam. Collectie IAV-Atria, © onbekend.

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Atria presenteert een genderscan van de definitieve verkiezingsprogramma’s van een aantal partijen.

Affiche Geweld in huis van Vrouwenopvang Amsterdam © Collectie IAV - Atria

In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen m.b.t  geweld tegen vrouwen.

Doel 2025 Werk en Zorg - Gelijk=Anders

Atria vergelijkt de stand van het emancipatieproces (in NL) t.a.v. drie doelen van de Agenda voor de Toekomst.

Thea Janssen van de thuiszorg en haar cliente mevrouw May spelen scrabble © Gon Buurman Collectie IAV-Atria

Brief voor het algemeen overleg emancipatie in de Tweede Kamer op 5 maart 2015.

Agenda van de toekomst

Gelijk=Anders formuleert in de Agenda voor de toekomst 10 ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien.

Percentage vrouwelijke Tweede Kamerleden sinds 1918

Het aantal van 54 gekozen vrouwen is slechts 36% van het totale aantal Kamerleden. In 2010 en 2012 werden nog 64 resp. 60 vrouwen gekozen.

Grafiek vrouwen in politiek

Atria zet de feiten op een rij in de factsheet Vrouwen in de politiek 2015.

Amsterdam, "The Council of the Gods" Wereldbond Vrouwenkiesrecht 16 juni 1908 Collectie IAV-Atria

Van 15 tot 21 juni 1908 waren het Concertgebouw en vele andere – redelijk chique – locaties in Amsterdam het toneel van activiteiten, lezingen, vergaderingen en feestjes, ter ere van het vierde Internationale Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Er werd ook een toneelstuk opgevoerd: De Raad der Goden.

Koffertje Derde Dinsdag

Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen beleidsmaatregelen voor vrouwen en meisjes?

Beeld Mantelzorg door Johan van Hoof by Willem Bod (Own work) via Wikimedia Commons
 

Analyse mantelzorg
Beleidsbrief

Wat betekenen de hervormingen in de zorg voor de sociaal-economische positie van vrouwen?

Beeld tijdens kiesrechtcampagne

In het begin van de 20e eeuw werd er in de beeldvorming omtrent de vrouwenbeweging zeer veel gebruik gemaakt van christelijke thematiek.

Geldpoppetjes © Agnes Jansen

Pensioen is geen vrouwenzaak, zo lijkt het. Mannen bouwen gemiddeld ruim twee keer zoveel pensioen op als vrouwen en de pensioenfondsbesturen bestaan voor ruim 88% uit mannen.

Tafelsessie met Eveline Blitz: Hoe zorgen we dat de politici weer naar de burgers luisteren? Foto: Mieke Schlaman.

Voldoet onze parlementaire democratie nog wel aan de eisen van deze tijd? En hoe staat het met de deelname van vrouwen aan het politieke proces?

Mensenrechten

Brief over de volgende beleidsthema’s: geweld tegen vrouwen, huishoudelijke arbeid, gezinsmigratie en emancipatie.

 

Jet Bussemaker bij de lancering van Atria, 28-1-2013 in De Rode Hoed, Amsterdam. Foto: Niranyana Jayamary

Reactie van Atria en een gezamenlijk commentaar ten behoeve van het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Techniek220017 © Sander Morel via Techniekbeeldbank

Op 28 april praat de Tweede Kamer over robotisering op de arbeidsmarkt. Atria pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een Commissie ‘Emancipatie in de robotsamenleving’.

'De groote betooging' van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op het terrein van de IJsclub.

Amsterdam 18 juni 1916. Rond de 18.000 vrouwen en mannen demonstreren voor het vrouwenkiesrecht.

Overheidscampagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid 1989 © onbekend Collectie IAV-Atria

Aanleiding is een boek over 50 jaar emancipatiebeleid in Nederland, dat wordt geschreven door Anneke van Doorne-Huiskes en Joop Schippers, in nauwe samenwerking met Atria.

Vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 15 februari 1914 © onbekend Collectie IAV-Atria

Tientallen jaren werd een ware strijd geleverd voor vrouwenkiesrecht door vrouwen van diverse politieke stromingen. In 1919 kregen vrouwen het felbegeerde actief kiesrecht, waardoor ze zelf mochten stemmen.