Werk

Slechts iets meer dan de helft van de vrouwen is financieel zelfstandig en het gemiddelde loonverschil tussen vrouwen en mannen is bijna 18%. Ook zijn er nog weinig vrouwen in topposities werkzaam.
Als er kinderen komen, gaan mannen gemiddeld meer uren werken en vrouwen minder.
Hieronder een selectie van Atria's publicaties en parels uit de collectie over dit onderwerp.

Global Gender Gap Report 2016

Nederland zakte deze week van de 13e naar de 16e plaats op de Global Gender Gap Index, een internationale ranglijst voor gendergelijkheid. Belangrijkste oorzaken zijn een scherpere meetmethode en achterblijvende arbeidsdeelname van vrouwen.

Vader wijst dochter iets aan © De Nationale Beeldbank

Atria is positief over het SER-advies Een werkende combinatie. Advies over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst : het probleem van overbelaste burgers wordt erkend en op de agenda gezet.

Actie voor gelijk loon bij ministerie voor Sociale Zaken 1973 © onbekend Collectie IAV-Atria

Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in Nederland is sinds 2008 kleiner geworden. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen.

Kies exact, campagne van ministerie van OCW in 1987 © Collectie IAV-Atria

Dit beleidsadvies gaat in op de seksesegregatie in de studiekeuze, het beleid ter stimulering van een technische studiekeuze voor meisjes en techniek in de Rijksbegroting 2016.

Vader en dochter. © Angeline Swinkels, Nationale Beeldbank

Met grote belangstelling hebben wij – drie vrouwelijke millennials van rond de dertig – gelezen dat minister Dijsselbloem meer ruimte wilt geven aan kersverse moeders en vaders door meer flexibiliteit in arbeid en zorg.

Werk en vrouw
 

Werk en vrouw
Special

 Marah neemt je mee in de film over de geschiedenis van werk in de collectie. Is het allemaal goed gekomen?

Cijfers techniek

Hoeveel meisjes kiezen tegenwoordig voor een exact vakkenpakket? Hoeveel vrouwen stromen er na hun opleiding door naar een technisch beroep? Hoe staat het met de participatie van vrouwen in de traditionele ‘mannensectoren’?

Onderzoek Lekker vrij
 

Lekker vrij?
Onderzoek

Vrouwen blijken in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek naar vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen.

Omslag Wij willen gewoon meedoen

Ondanks hun ambities werken vrouwelijke gezinsmigranten niet of onder hun niveau. Om hun participatie te bevorderen is meer voorlichting nodig over arbeidsmarkt en opleidingen.

Techniek020016 © OscarSeykens via Techniekbeeldbank
 

Brief over Techniekpact
Beleidsbrief

In deze brief pleit Atria voor meer structurele aandacht voor vrouwen in de techniek.

Charlotte Jacobs

Dokter Aletta Jacobs was niet de enige vrouwelijke Jacobs die de weg voorbereidde voor andere vrouwen. Haar oudere zus Charlotte werd apotheker en vertrok naar Batavia.

Nationaal Bureau Vrouwenarbeid.jpg

Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (1901) verzamelde informatie over arbeid van vrouwen en speelde daarmee in haar kleine vijftigjarige bestaan een belangrijke rol in de vrouwenbeweging.

Doel 2025 Werk en Zorg - Gelijk=Anders

Atria vergelijkt de stand van het emancipatieproces (in NL) t.a.v. drie doelen van de Agenda voor de Toekomst.

Overhandiging Visie Atria door Renée Römkens aan Jacqueline Prins © Niranyana Jayamary

Vijftig procent vrouwen in de techniek en maak van programmeren een verplicht vak in het onderwijs.

Father_and_Daughter_on_the_Water_WikimediaFotoAlexProimos.jpg

Dit verslag van de expertmeeting geeft een korte samenvatting van het onderzoek Lekker Vrij?, een verdiepende analyse van de onderzoeksbevindingen en aandachtspunten voor vervolgonderzoek.

Thea Janssen van de thuiszorg en haar cliente mevrouw May spelen scrabble © Gon Buurman Collectie IAV-Atria

Brief voor het algemeen overleg emancipatie in de Tweede Kamer op 5 maart 2015.

Tentoonstellingspaneel in het kader van vijftig jaar vrouwenarbeid voor het zelfstandig meisje

Vrouwen verdienen steeds vaker als ZZP’er hun brood. In nog geen twintig jaar is het aantal vrouwelijke ZZP’ers gestegen van 120.000 in 1996 naar 280.000 in 2014.

Oudere vrouw wordt geholpen © Ed Yourdon via VisualHunt CC BY-NC-SA

Verslag van een expertmeeting op 10 november 2014, de Dag van de Mantelzorg.

Vrouwen Amsterdams Werklozen Comitee demonstreren (1975) Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Fotograaf onbekend via Wikimedia Commons

Equal Pay Day valt dit jaar in Nederland op 4 maart. In verschillende landen vindt ergens rond deze tijd een Equal Pay Day plaats.

Robotisering42-71511955Corbis-HH

Waar willen we over 10 jaar staan? Meer vrouwen aan de knoppen van de robotsamenleving en een andere beeldvorming.

Geldpoppetjes © Agnes Jansen

Pensioen is geen vrouwenzaak, zo lijkt het. Mannen bouwen gemiddeld ruim twee keer zoveel pensioen op als vrouwen en de pensioenfondsbesturen bestaan voor ruim 88% uit mannen.

Vreneli Stadelmaier

Sylvana Simons krijgt de volle laag. Volgens de commentaren enerzijds omdat ze een kleurtje heeft en anderzijds omdat ze vrouw is. En die combinatie is dodelijk, zozeer zelfs dat ze beveiligd moet worden. Ieder weldenkend mens is het erover eens dat het verkondigen van je mening nooit mag leiden...

Economische zelfstandigheid © Collectie IAV-Atria

Cijfers over economische zelfstandigheid van vrouwen. In 2014 was ruim de helft (53%) van de vrouwen economisch zelfstandig, tegenover bijna driekwart (72%) van de mannen

Detail ansichtkaart van Louise Yda voor  de Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898

Louise Yda werd uitgenodigd door Elise Haighton op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, met gemendge reacties tot gevolg.

Topvrouwen © Anja Robertus, Collectie IAV - Atria

Atria onderzocht in 7 Europese landen hoe het staat met ‘vrouwen in de top’ bij de grootste ondernemingen.

Techniek220017 © Sander Morel via Techniekbeeldbank

Op 28 april praat de Tweede Kamer over robotisering op de arbeidsmarkt. Atria pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een Commissie ‘Emancipatie in de robotsamenleving’.

Jonge vader speelt met zijn kind  © Halfpoint via Shutterstock

Drie millennials bij Atria, nu (bijna) 30, zijn druk bezig met het bouwen van een nest of denken daarover na. Zij sluiten zich aan bij het pleidooi voor een regeling van individueel betaald ouderschapsverlof.

Typemachine van Johanna Naber
 

Schrijvende vrouwen
Special

Beknopte geschiedenis van schrijfsters door de eeuwen heen.

Vijf briefjes van 50 euro hangen met wasknijpers aan een waslijn Bron: de Nationale Beeldbank
 

Arbeidsdeelname
Factsheet

Het verschil in arbeidsdeelname tussen vrouwen en mannen wordt groter.

Prostituee © Gon Buurman Collectie IAV - Atria

Is een vorm van lichamelijk respect, macht en zeggenschap mogelijk binnen de prostitutie ?

Aletta van Nu Josette Dijkhuizen

Josette Dijkhuizen is een Eindhovense onderneemster. Met haar onderneming Krachtbedrijf helpt ze vrouwen in nood hun eigen bedrijf op te starten.

Participatie © Suzanne Bouma

Atria is met verschillende organisaties in gesprek om de positie van vluchtelingvrouwen op de agenda te zetten én te houden. Tevens heeft Atria een training samengesteld voor de mensen die vluchtelingenvrouwen naar taalverwerving, opleiding, activering en werk begeleiden.

Topvrouwen © Anja Robertus, Collectie IAV - Atria

Enkele voorbeelden van het vele werk dat ons nog te doen staat om ervoor te zorgen dat veel meer vrouwen carrière kunnen maken.

Omslag Jaarrapport Integratie 2016

Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol, blijkt uit het onlangs gepubliceerde Jaarrapport Integratie 2016. Nadere analyse laat zien dat de economische crisis niet-westerse vrouwen verder op achterstand zet.