Zorg

Vrouwen nemen nog steeds het grootste deel van de zorg voor kinderen en naasten op zich. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning zal het beroep op mantelzorgers groter worden. In hoeverre zal de extra mantelzorg ten koste gaan van de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen?

Hieronder een selectie van Atria's publicaties en parels uit de collectie over dit onderwerp.

Vader wijst dochter iets aan © De Nationale Beeldbank

Atria is positief over het SER-advies Een werkende combinatie. Advies over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst : het probleem van overbelaste burgers wordt erkend en op de agenda gezet.

Vader en dochter. © Angeline Swinkels, Nationale Beeldbank

Met grote belangstelling hebben wij – drie vrouwelijke millennials van rond de dertig – gelezen dat minister Dijsselbloem meer ruimte wilt geven aan kersverse moeders en vaders door meer flexibiliteit in arbeid en zorg.

Onderzoek Lekker vrij
 

Lekker vrij?
Onderzoek

Vrouwen blijken in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek naar vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen.

Zorg over keuzen © Collectie IAV-Atria
 

De nieuwe mantelzorger m/v
Beleidsbrief

Wat gaat de extra mantelzorg betekenen voor de emancipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen?

borst anatomie uit boekje Aletta Jacobs

Dr. Aletta Henriëtte Jacobs maakte een boekje over het vrouwlijk lichaam, met klapbare onderdeeltjes zodat het duidelijk werd voor iedereen hoe het in elkaar zat.

Father_and_Daughter_on_the_Water_WikimediaFotoAlexProimos.jpg

Dit verslag van de expertmeeting geeft een korte samenvatting van het onderzoek Lekker Vrij?, een verdiepende analyse van de onderzoeksbevindingen en aandachtspunten voor vervolgonderzoek.

Oudere vrouw wordt geholpen © Ed Yourdon via VisualHunt CC BY-NC-SA

Verslag van een expertmeeting op 10 november 2014, de Dag van de Mantelzorg.

Thea Janssen van de thuiszorg en haar cliente mevrouw May spelen scrabble © Gon Buurman Collectie IAV-Atria

Wat kan helpen om (mantel-)zorgtaken meer gelijkelijk over mannen en vrouwen te verdelen?

Beeld Mantelzorg door Johan van Hoof by Willem Bod (Own work) via Wikimedia Commons
 

Analyse mantelzorg
Beleidsbrief

Wat betekenen de hervormingen in de zorg voor de sociaal-economische positie van vrouwen?

Mantelzorg

Vrouwen verrichten 2 keer zoveel onbetaalde arbeid als mannen.

Mantelzorg Bron: de Nationale Beeldbank - Inge Hogenbijl

De politieke keuze voor een 'zorgzame' samenleving kan alleen 'genderneutraal' uitpakken als mannen de helft van de benodigde mantelzorg gaan leveren. 

1970 Dolle Mina demonstratie voor gebruik en vergoeding van de pil

Een beknopt overzicht van de ontwikkeling van geboorteplanning vanaf 1800

Vader wijst dochter iets aan © De Nationale Beeldbank

Van een 'gelijk speelveld' op de arbeidsmarkt zal nooit sprake zijn, zolang de zorg voor kinderen vooral op de schouders van vrouwen rust en de overheid geen sluitend zorgvangnet biedt.