Esther de Jong

Esther de Jong

Mail Esther

Esther de Jong is senior beleidsmedewerker. Haar belangstelling voor gendergelijkheid gaat terug tot haar studie. Tijdens een stage in Bolivia zag ze dat het boerenwerk door vrouwen niet als zodanig werd (h)erkend, met als gevolg dat ze uitgesloten werden van irrigatie. Dit leidde ertoe dat ze zich naast irrigatie ook specialiseerde in vrouwenstudies in de landbouw. Sindsdien heeft het thema vrouwenemancipatie haar interesse gehouden, en zet ze zich in voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Na ongeveer 15 jaar in de internationale samenwerking gewerkt te hebben, wil Esther zich nu meer op Nederland richten.

Actief binnen de thema's:

Werk |   Beeldvorming

Museumnacht 2015 bij Atria Voorbij M/V © Annick de Rouw

Mensen zouden een stuk gelukkiger zijn als we stoppen ze in te delen in de vakjes 'man' en 'vrouw'. Dát is de conclusie van Esther de Jong nadat ze vorige week vijf wetenschappers bij de Universiteit van Nederland heeft horen spreken over het thema man-vrouw.