Voorwaarden

Copyright beeldarchief

Het is bij wet verboden om auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal zonder toestemming van de rechthebbende openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

  • De door Atria geleverde reproducties mogen uitsluitend voor privégebruik worden aangewend, tenzij schriftelijke toestemming tot publicatie of andere vorm van openbaarmaking is verleend door de rechthebbende.
  • Het copyright is bij de rechthebbende verschuldigd.
  • De gebruiker vraagt vooraf toestemming aan de vervaardiger / rechthebbende.
  • De gebruiker vraagt vooraf toestemming aan de geportretteerde indien van toepassing.
  • De gebruiker draagt de volledige verantwoording voor alle aanspraken die de houder van het auteursrecht naar aanleiding van de leverantie van reproductie kan doen gelden. De gebruiker erkent tevens eventueel hieruit voortvloeiende kosten in geen geval te verhalen op Atria.
  • De gebruiker vermeldt bij publicatie of vertoning naam van vervaardiger, bron en Collectie IAV-Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.
  • Het gebruik is eenmalig.

In geval van een publicatie ontvangt Atria graag een bewijsexemplaar.

Copyright databases en catalogi

Het copyright op de databases en catalogi berust bij Atria. Overname van informatie voor eigen gebruik is toegestaan, mits met bronvermelding. Voor overname van informatie voor commercieel gebruik dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Atria.

Copyright muziekwerken

De partituren (bladmuziek) die u verkrijgt via Atria, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Voor het kopiëren van de muziek voor gebruik in grotere kring (bijvoorbeeld in een orkest of koor) is toestemming van de componist of de rechthebbende nodig. Voor deze toestemming en eventuele verschuldigde vergoeding kunt u contact op te nemen met de uitgever van de partituren.